VIF-Aviser

VIF-avisene kommer ut 4 ganger i året.

Stoff  leveres innen 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november 2010

til Caspersens Trykkeri AS med kopi til redaktør John Arne Wendelborg

E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no