Bare enda et Vikersund IF nettsteder-nettsted

Svømming i uke 44, 45 og 46!

Svømming TIRSDAGER i uke 44, 45 og 46!

Nå er det svømming som står for tur i regi av Idrettsskolen. Det vil bli 3 ganger, og det kommer til å inneholde litt lek, vanntilvenning og innblikk i de ulike svømme måtene.
Grunnen til at det er tirsdager er fordi det var da svømmehallen hadde mulighet til å stille med utdannet instruktør. Neste aktivitet forsøker vi å få til på torsdager som tidligere.

Opplegget blir 20 min med instruktør som gir innblikk i svømmeverden. Deretter blir det 20 min med organisert lek (dykking, hopp/stup,), deretter frilek.
Av erfaring fra tidligere vil vi poengtere at foreldre/foresatte har ansvaret før og etter den satte tiden. (1.kl: 17.00 til 17.40. 2 og 3 klasse: 17.40 til 18.20)
Det vil si i garderoben, og før og etter ditt barn har «time». «Timen» for barna varer i 40 min.

Altså:
1. klassinger:
17.00 til 17.20 og 17.20 til 17.40 med instruktør May Ingela eller med Knut.
Frilek under foreldre/foresattes ansvar!

2. og 3 klassinger:
17.40 til 18.00 med instruktør May Ingela
18.00 til 18.20 med Knut.

Frilek under foreldre/foresattes ansvar!
Dere må gjerne være med inn i svømmehallen, både som badende og som «badevakter»!