Utleieutstyr

Hoppgruppa har hopputstyr som lånes ut til de som vil prøve seg i hoppbakken. Det er hjelmer, dresser, støvler og ski. Ta kontakt med Tor Håkon Standnes.

HOPPUTSTYR I SMÅBAKKENE