Utvalg

Valgkomite 11/12:

Espen Trana2 år

Ole Gunnar Fidjestøl1 år

 Drift småbakker:

Leder:Espen Trana     

Kasserer:

Drift K-105:

Leder:Espen Trana

Kasserer: Ragne-Livi Kind Olsen

 Økonomigruppa:

Leder:Wenche Backe

Kasserer:Ragne Livi Kind Olsen

Medlemmer: ÅseJorunn Sprakehaugog Mary Fuhre

Forbundsdommere som er medlemmer i Buskerud Skidommerlaug:

Mette Jahr (passiv)

Åsmund Jahr (forbundsdommer/nasjonal TD)

Jørn Larsen (FIS-dommer)

Stein Larsen (forbundsdommer)

Arild Skaalien (forbundsdommer/int. måldommer)

Marit C. Gulbrandsen (forbundsdommer/TD)

Terje Haugerud (forbundsdommer/N.leder i BSDL)