Styret hoppgruppa

Årsberetning 2015_16_tot
Protokoll årsmøte 2016 VIF Hoppgruppe

Styret 15/16

Leder: (Simen vil fungere fra nyttår/våren – Wencke møter på HS-møter)

Styremedlem/NK: Wencke Backe – kiosk

« : Åsmund Jahr – sekretær

Kasserer: Magnus Nærland (ny)

« : Rune Bakken (oppmann/utsyr)

« : Roy Arne Strømstad (drift K-15)

« : Brede Grøterud (drift K –10)

« : Lars Kr. Moberget (sponsorer/program)

« : Hjalmar Hammernes (driftsansvar småbakker)

Varamedlem : Per Øyvind Fjellstad

« : Ole Eivind Fuhre

Valgkomite : Tommy Egeberg

« : Ole Gunnar Fidjestøl (2015)

Konstituering av nytt styre 14/15
Leder: Mette Jahr   –  (90869011)   – aasmjahr@online.no 
Kasserer: Lene Nordmarken (2015)  –  (90510022)  –
Styremedlem: Wencke Backe (2016) – (kiosk)
        «            : Åsmund Jahr (2016) (sekr)
        «            : Rune Bakken (ny – 2016)
        «            : Roy Arne Strømstad (ny – 2016)
        «            : Brede Grøterud (ny – 2016)
        «            : Stian Solbakken (2015 – drift småbakker)
        «            : Kjell Vidar Finsrud (2015 – dugnader)
        «            : Lena Kristiansen (2015)
Varamedlem  : Per Øyvind Fjellstad (2016)
        «             : Ole Eivind Fuhre (2015)
Valgkomite    : Tommy Egeberg (2016)
        «             : Ole Gunnar Fidjestøl (2015)

Hovedtrener:     Simen Rogstad

 

Adresser hoppgruppe_styret

 

Styret hoppgruppa 13/14

Styret Vikersund Hopp 2013

Leder:                                         Jarle Grøterud                mobil:90644430                     mail: jarle-vikersund@trend.no

Kasserer:                                   Lene Nordmarken         mobil: 90510022       mail: lene.nordmarken@modum.sparebank1.no

Hovedtrener:                           Silje Sprakehaug            mobil: 92480116                  mail: hopp_silje@hotmail.com

Rennteknisk:                            Ole Gunnar Fidjestøl    mobil: 93416015   mail: olegunnar.fidjestol@modum.sparebank1.no

Webansvarlig:                         Aasmund Jahr                mobil: 90869007                  mail: aasmjahr@online.no

Sekretær:                                  Jarle Hopperstad           mobil: 92807671                  mail: jahoppers@hotmail.com

Driftsansvarlig Småbakker: Vegard Aabye               mobil: 90649015                  mail: vegardaabye@hotmail.com

Arrangementsansvarlig:      Stian Solbakken            mobil: 91665096                  mail: stian.solbakken@tess.no

Dugnadsansvarlig:                  Kjell Vidar Finsrud     mobil. 95050975                  mail: kjell@finsrud.com

Markedsansvarlig:                  Lena Kristiansen          mobil: 92433687                  mail: lenakri2@online.no

Styremedlem:                            Wenche Backe              mobil: 41659707                 mail: wenche@ftvikersund.com

Vara:                                             ”Pøffen”                           mobil: 97102969                  mail: poffen@lifi.no

Vara:                                             Ole Eivind Fuhre          mobil: 91792391                  mail: mofuhre@online.no

 

Styret i hoppgruppa 2012/2013
 Konstituert på styremøte 27.06

Leder       :      Halvor Hartz

N. leder   :       Jarle Grøterud

Kasserer  :       Bård Sprakehaug

Sekretær  :      Jarle Hopperstad

Styremedl:      Espen M. Trana, Ole Eivind Fuhre, Wenche Backe, Åsmund Jahr, Vegard Aabye og Pøffen.

Redaktør  :      Øystein Fidjestøl

Ungdomsrep.  Silje Sprakehaug

Valgkomite:    Espen Trana og Ole Gunnar Fidjestøl

Jarle G. : Tilrettelegging for småbakkene samt økonomi (konto for drift)

Vegard vil også være med på innetrening – har trenererfaring.

Åsmund med oppdatering av nettside www.vikersundif.no/hopp

 

Styret for 2010/2011

Leder Halvor A. Hartz Åmot 930 61 212 halvor.hartz@hotmail.com
Nestleder Wenche Backe (leder øko) Øst-Modum 416 59 707 wenche@ftvikersund.com
Kasserer Bård Sprakehaug Drolsum 950 64 970 besprake@frisurf.no
Sekretær Åsmund Jahr (web.red) Heggenv. 908 69 007 aasmjahr@online.no
Styremedlem Espen Trana (drift K90) Badeveien 900 47 762 espentrana@yahoo.com
Styremedlem Ole Eivind Fuhre Vikersund 91792391 mofuhre@online.no
Styremedlem Terje Egeberg  Geithus  90531053  teegeberg@gmail.no
Ungdomsrep. Silje Sprakehaug  Drolsum  92480116  hopp_silje@hotmail.com
Varerep. Pøffen Vikersund  97102969  poffen@lifi.no
Varerep. Øystein Fidjestøl (pro.red) Åmot 934 16 014 oystein.fidjestol@skole.bfk.no