Utøverinfo

Vikersund IF – Hoppgruppe

Prioriteringsliste for dekn av utg

Refusjonsskjema orientering vif

Refusjonsskjemaer_vif

Skjema km godtgj

Retningslinger-for-utmerkelser

Info fra hoppgruppa_2012

Vi kan tilby deg:

Hopptrening i Vikersund Hoppsenter i K10, K15 og
K25  – både på plast og på snø

  • Komplett hopputstyr kan leies
  • Deltakelse i hopprenn i VHS og til andre hoppanlegg i Buskerud
  • Klubbkvelder, smørekurs, m.m.
  • Sosialt samvær både for store og små

Vikersund Hoppsenter er norges beste og mest brukte

hoppanlegg til trening og renn på vinterstid

SKIHOPPING ER TOPP  FOR BÅDE JENTER OG GUTTER !

Sentrale kontaktpersoner i VIF-hoppgruppe:

Leder:  Halvor Hartz

Nestleder:     Jarle Grøterud

HOPPUTSTYR KAN LÅNES AV HOPPGRUPPA

Ta kontakt med Øystein – 934 16 014

Ta sats  –  du også