NM K65 og LO NC i K105 – 09.-10.januar

Vikersund Hoppsenter K65/K105 09.- 10.01 2021

På vegne av NSF og Vikersund IF ønsker vi alle hoppvenner velkommen til

NM Junior Kvinner Liten bakke K65 og Norgescup i K105.

Klasse Kvinner Junior for NM og for NC klassene C, B, A, KA, KE og Elite

Start prøveomgang lørdag kl.1000 i K65 med påfølgende 1.omg. og finale. I K105 starter treningsomgang kl.1200 og deretter prøveomgang, 1.omgang og 20 min pause med finale i snudd rekkefølge.

Søndag blir det prøveomgang kl.1000 og renn for lag kvinner i K65, og deretter rennstart for K105.

Lagledermøte lørdag kl. 0900 på Utsikten over rennkontor.

Garderober blir i styrketreningsrommet for kvinner og i Flying Team hallen for menn.

Kafeteria i skiflyvningskroa  

Trening på tirsdag og torsdag, samt fredag etter avtale.

(Kontakt Ole Eivind Fuhre – 917 92 391)

Startnumre hentes på rennkontor fra 1 time før start treningsomgang i Skiflyvningskroa

Informasjon om bakken og rennet til rennleder Ole Gunnar Fidjestøl

(32 78 19 19/934 16 015) el.

bakkesjef Odd Brandtenborg (952 37 178).

Trond Bysveen er satt opp som TD

Rennkoordinator for NSF er Ståle Villumstad

Premieseremoni rett etter rennet.

Overnatting:

Tyrifjord Hotell ved Vikersund – (32 77 84 00) – www.tyrifjord.nohotell@tyrifjord.no

Annen overnatting: Krøderen Kro, Comfort Hotell Hønefoss, Klekken Hotell, Sanden Hotell.

Vikersund IF Hoppgruppe

PÅMELDING
  Påmelding skjer via sportsadmin på NSF’s nettside Frist er 06.01 kl. 23:59 Påmeldingsavgift kr. 220 (NM)/170.- pr. dag til bankkonto: 2270 03 00793 (betales ved påmelding innen frist for å hindre dobbelt avgift)                               Vikersund IF hopp  

Info legges ut på vår hjemmeside www.vikersundif.no samt på

facebook under Skihopp Vikersund

Velkommen til Vikersund Hoppsenter

http://documents/mydokuments/asmund/nc/2021/adm

Smittevernsrutiner NC – Vikersund 9 – 10 januar 2021

Aktuelle kilder til utarbeidelse

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL 2 (Covid 19 forskrift)

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening

Generelt:

 • Er du syk (ikke 100% frisk, gjelder siste 7 dager. Skal du IKKE møte i hopparena i Vikersund.
 • Dette gjelder utøvere og ALLE andre som kan være mannskap, publikum, dommere etc.
 • Alltid minst 1 meters avstand mellom utøvere og alle andre i anlegget.
 • Munnbind må brukes hvis 1 meter regelen ikke kan opprettholdes, gjelder alle.
 • Husk håndhygiene, antiback utplasseres på strategiske steder.
 • Startnummer vaskes etter hver konkurranse. Alternativ er samme startnummer hele helgen. Ansvar ligger hos arrangør.
 • Informasjon rundt smittevern gis på lagledermøte lørdag. Informasjon om smittevern sendes   til deltakere i forkant. I tillegg lages det oppslag på nettsiden Vikersundif.no/hopp
 • Det finnes oppslag i arenaen med gjeldene rutiner rundt smittevern.
 • Arrangør utarbeider navnelister over frivillige fra arrangør, trenere og deltakere. Samt andre med relevant tilknytting.
 • Arrangør har vakter som skal passe på 1 meters regelen under hele arrangementet. Vaktene utstyres med gule vester.

Hoppbakken:

 • I tilfelle utstyrskontroll, utstyres denne personen med munnbind (P3) og hansker og briller. Det skal bruke antiback mellom hver løper. Kontrollør skal få instruksjon.
 • Kun en utøver pr. trappeavsats. Gjelder ved venting før hopping. Starter får instruksjoner om dette.
 • En i heisen av gangen og utøver skal bruke antiback før han setter seg i heisstolen. Heisevakt følger instruksjoner.
 • Guttegarderobe og jentegarderobe vaskes før og etter arrangement.

Lagledermøte:

 • Alle team leverer liste på lagledermøte. Listene skal inneholde navn på deltaker + hvem de har med seg som foreldre, søsken, trenere og støtteapparat.
 • Uøver som får luftveissymptomer skal umiddelbart isoleres fra andre på egnet sted. Hvis ikke det trenges tilsyn av lege skal utøveren sendes til sin hjemstedskommune og ivaretas av heletjenesten der. Utøver skal bruke munnbind. Utøver avtaler henting og skal ikke bruke off. transport som buss, tog/trikk. Covid 19 test vurderes hvis pasienten blir dårligere etter noen dager og utvikler Korona symptomer.
 • Egen prosedyre for rengjøring og desinfeksjon av steder hvor den syke har oppholdt seg er laget.

Fungerende smittevernsleder

Børre Johansen

Legg igjen en kommentar