Solidaritets kontingent

Vikersund IF Fotball er en breddeklubb som skal gi et fotball tilbud til alle alderstrinn.

Det å spille fotball i Vikersund IF er noe alle skal ha råd til å gjøre. Klubben får sine inntekter fra aktivitets kontingenter, sponsorer og dugnader.

 

Interessen for å jobbe med dugnader er varierende. Noen synes dette er helt ok mens andre ønsker ikke å gjøre dette.

De største utgiftene til klubben ligger på Senior og Junior lagene. Når man er kommet opp på Junior og Senior nivå er dette et personlig valg om man ønsker å jobbe dugnad eller ei.

Vi oppretter derfor en Solidaritetskontingent. Man kan velge å betale denne eller jobbe dugnad å få belønning gjennom å slippe å betale.

Solidaritetskontingenten vil forfalle i Oktober hvert år.

Hvis man jobber med inntektsbringende dugnader for fotballgruppa slipper man å betale denne Solidaritetskontingenten for dette året.

Størrelsen på Solidaritetskontingent settes til:

 

Senior  1.000,-

Junior     700,-

 

Alle Senior, Damer og Junior spillere blir informert om dette og får et valg om hva de ønsker å gjøre. Solidaritetskontingenten blir derfor ikke en bot for å ikke stille på dugnad.

Det er jo selvsagt forskjell på hvor mye innsats de enkelte dugnadene krever. Ved hver dugnad står det derfor en brøk som sier hvor my disse teller. Når man her jobbet slik at summen er 1 eller mer slipper man å betale.

Følgende dugnader kommer til å telle:

1       Deltagelse på dugnad for fotballgruppa i Skiflygning på minimum 12 timer

1       Vakt på bryggedans, hele kveden

1       Instruktør på Tine fotballskole minimum 2 dager.

1/4  Vår dugnad min 3 timer

1/4  Høst dugnad min 3 timer

1/2  Alle Jenter på Banen

1/4  Idrettsskolen per uke

 

Medlemmer som har andre oppgaver vil også slippe solidaritetskontingent.

  • Sitter i sportslig utvalg (SU)
  • Sitter i Fotballstyret
  • Arrangement komiteen for bryggedans
  • Trener aldersbestemt lag uten kontrakt
  • Banegruppa

 

Dette gir oss litt administrasjon, men vi i styre mener dette gir oss en solidarisk ordning og en mer rettferdig fordeling av kostnaden på aldersgruppene.

Dette ble vedtatt innført på årsmøte for 2015, med effekt fra 2016.

Styret Vikersund Fotball