Kontingent for 2016

 

Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontigent til fotballgruppa.

Medlemskontigent i VIF er 200 kr/år.

Aktivitetskontigent avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

Lag med foreldre som trenere:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
7-9 år 650
10-12 år 1100
13-16 år 1300

 

Lag med betalte trenere:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
G14 1500
G15 1600
Junior 1700
Damer 1700
Senior A 2.500
Senior B 2000
Old Boys 1000

 

Lag som kun trener:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
Veteran 500

Aldersgrense for veteran er 38 år.

Søskenmoderasjon, kr 300,- for barn nr 2 og kr 500,- for resterende. Barn er her definert som 16 år og yngre.

Junior, Senior og Veteran spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Eksempler:

16 år, 12, 9 år. Koster 1300 + (1000 – 300) + (600 – 500) = 2100,-

Junior, 16 år og 10 år. Koster 1600 + 1300 + (1000 – 300) = 3600,-

 

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.

Deling i A og B stall og Old Boys gjøres av Trenere og Treningskoordinator før utsendelse av kontingent. For spillere i aldersbestemte klasser så betaler de kontingent for det trinnet de hører hjemme.

Begrunnelsen for endringene er følgende:

  • Justering som følge av økte trener utgifter.
  • For G15 og G14 kan foreldregruppa gi en gave for å dekke deler trener utgifter.
  • Junior  og Damer har ligget litt for lavt.
  • Innføring av Old Boys kontingent er for de som ikke trener så mye at de ønsker å spille hver kamp på B-laget. Kan spille kamper ved behov. Antall treninger og kamper før en må betale Senior B kontingent vurderes av trenere. Det føres treningsoversikt.

For Senior, Damer og Junior introduseres en Solidaritets kontingent, se sak 8. Dette gjøres for å utjevne klubbens kostnader mellom yngre og eldre aldersgruppene.