Kontingent for 2017

Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontigent til fotballgruppa.

Medlemskontigent i VIF er 200 kr/år.

Aktivitetskontigent avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

7-9 år       kr 650,-         (uendret)

10-12 år   kr 1.100,-      (uendret)

J/G13       kr 1.400,-      (ny)

J/G14       kr 1.500,-      (uendret)

J/G15       kr 1.600,-      (uendret)

Junior       kr 1.800,-     (økning fra kr 1.700,-)

Damer      kr 1.800,-      (økning fra kr 1.700,-)

Senior B  kr 2.000,-      (uendret)  Ikke i bruk i 2017

Senior A  kr 2.700,-      (økning fra kr 2.500,-)

Old Boys kr 1.000,-       (ny)

Veteran    kr 500,-         (økning fra kr 300,-) Aldersgrense for veteran er 38 år

Søskenmoderasjon, kr 300,- for barn nr 2 og kr 500,- for resterende. Barn er her definert som 15 år og yngre.

Junior, Senior og Veteran spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Eksempler:

15 år, 12, 9 år. Koster 1.600 + (1.100 – 300) + (650 – 500) = 2.550,-

Junior, 15 år og 10 år. Koster 1.800 + 1.600 + (1.100 – 300) = 4.200,-

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.

Begrunnelsen for endringene er følgende:

   • Senor og Junior fotballen har høyest utgifter
   • Vi ønsker å gi alle J/G13-15 noe støtte til trenere og lagledere .
   • Det blir ikke B lag i år derfor økes kontingenten på A-laget moderat

Begrunnelsen for endringene er følgende:

 • Justering som følge av økte trener utgifter.
 • For G15 og G14 kan foreldregruppa gi en gave for å dekke deler trener utgifter.
 • Junior  og Damer har ligget litt for lavt.
 • Innføring av Old Boys kontingent er for de som ikke trener så mye at de ønsker å spille hver kamp på B-laget. Kan spille kamper ved behov. Antall treninger og kamper før en må betale Senior B kontingent vurderes av trenere. Det føres treningsoversikt.

For Senior, Damer og Junior introduseres en Solidaritets kontingent, se sak 8. Dette gjøres for å utjevne klubbens kostnader mellom yngre og eldre aldersgruppene.