Kontingent for 2015

 

Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontigent til fotballgruppa.

Medlemskontigent i VIF er 200 kr/år.

Aktivitetskontigent avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

Lag med foreldre som trenere:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
7-9 år 600
10-12 år 1000
13-16 år 1300

 

Lag med betalte trenere:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
G14 1600
Junior 1600
Damer 1600
Senior A 2.500
Senior B 2000

 

Lag som kun trener:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
Veteran 300

 

Søskenmoderasjon, kr 300,- for barn nr 2 og kr 500,- for resterende. Barn er her definert som 16 år og yngre.

Junior, Senior og Veteran spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Eksempler:

16 år, 12, 9 år. Koster 1300 + (1000 – 300) + (600 – 500) = 2100,-

Junior, 16 år og 10 år. Koster 1600 + 1300 + (1000 – 300) = 3600,-

 

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.

Begrunnelsen for endringene er følgende:

  • Justering som følge av økte trener utgifter.
  • For Junior og G14 går foreldregruppa inn med en gave i tillegg.
  • Vi har sett på kostnadene ved drift av de forskjellige lagene, og har nå valgt en mer rettferdig struktur
  • Vi ønsker ikke for mange forskjellige satser.
  • Søsken moderasjon litt redusert for barn nr. 2, dette for at det i det hele tatt skal bli kontingenter i 7-9 års klassen.
  • Det vil bli etablert en A-stall. Denne kan bestå av senior og junior spillere.
  • Junior spillere betaler junior kontingent selv om de er med i A-stall. Trener for A-stall skal informere junior trenere om disponering av juniorer A-stall for treninger og kamper.