Kontingent

Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontigent til fotballgruppa.

Medlemskontigent i VIF er 200 kr/år.

Aktivitetskontigent avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

Lag Atkivitetskontigent kr/år
7-9 år 500 (gratis i 2014)
10-12 år 1000
13-16 år 1300
Junior 1600
Senior 2000
Veteran 300

Eksempel: kontigent for spiller, 10 år = 1200 kr.

Faktura sendes ut til alle spillere ca 1. april. Det er kun spillere som har betalt kontigent som har lov til å spille kamper og som er forsikret gjennom VIF fotball´s lagsforsikring.

 

Søskenmoderasjon, kr 500,- fra barn nr 2. Barn er her definert som 16 år og yngre.

Junior, Senior og Veteran spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Eksempler:

16 år og 10 år. Koster 1300 + (1000 – 500) = 1800,-

Junior, 16 år og 10 år. Koster 1600 + 1300 + (1000 – 500) = 3400,-

 

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.