Kompensasjon for Trener og Lagledere i 2017

Honorar for 2017.
Trener Lagledere
A-lag: 60,000 7,000
B-lag: 20,000 3,000
Damer: 25,000 4,000
Junior: 25,000 4,000
G/J-16: 15,000 2,500
G/J-15: 10,000 2,000
G/J-14: 7,500 1,500
G/J-13: 5,000 1,000
Sum 167,500 25,000
Total 192,500