Fair Play


 

I henhold til gjeldende Sportsplan 2013-2015 for Vikersund Fotball, ønsker vi å sette fokus på Fair Play.

Fair Play og Respekt skal «gå som en rød tråd» i alt vi foretar oss, på og utenfor banen.

Det gjelder spillere, foreldre/foresatte, trenere og andre ledere i klubben.

Første steg i denne prosessen er følgende:

  • Klubben skal ha en Fair Play ambassadør – i Vikersund er det Marita Dihle Ellingsen som har denne rollen
  • På alle trener, lagleder og foreldremøter før sesongen, skal Foreldrevettreglene gjennomgås

 

Les mer om NFF´s Fair Play program her…

Se hva NFF Buskerud skriver om Fair Play