Årsmøte VIF Fotball 2016 – Sak nr 6, Aktivitetskontingent 2017

Nye satser for aktivitetskontingent fra og med sesongen 2016.

Det ble foreslått endringer i aktivitetskontingent fra og med 2016 sesongen på styremøtet som ble avholdt 15.02-2015. Denne vil bli ble gjennomgått på vårens Lagleder – og Trener møte.

Styret foreslår følgende satser:

7-9 år       kr 650,-         (uendret)

10-12 år   kr 1.100,-      (uendret)

J/G13       kr 1.400,-      (ny)

J/G14       kr 1.500,-      (uendret)

J/G15       kr 1.600,-      (uendret)

Junior       kr 1.800,-     (økning fra kr 1.700,-)

Damer      kr 1.800,-      (økning fra kr 1.700,-)

Senior B  kr 2.000,-      (uendret)  Ikke i bruk i 2017

Senior A  kr 2.700,-      (økning fra kr 2.500,-)

Old Boys kr 1.000,-       (ny)

Veteran    kr 500,-         (økning fra kr 300,-) Aldersgrense for veteran er 38 år

Søskenmoderasjon, kr 300,- for barn nr 2 og kr 500,- for resterende. Barn er her definert som 15 år og yngre.

Junior, Senior og Veteran spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Eksempler:

15 år, 12, 9 år. Koster 1.600 + (1.100 – 300) + (650 – 500) = 2.550,-

Junior, 15 år og 10 år. Koster 1.800 + 1.600 + (1.100 – 300) = 4.200,-

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.

Begrunnelsen for endringene er følgende:

      • Senor og Junior fotballen har høyest utgifter
      • Vi ønsker å gi alle J/G13-15 noe støtte til trenere og lagledere .
      • Det blir ikke B lag i år derfor økes kontingenten på A-laget moderat.

Styret Vikersund Fotball