Årsmøte for 2016 KL 18:30

Postet 02/06/17 i Nyheter fotballgruppa, Ukategorisert, Ingen kommentarer

Title: Årsmøte for 2016
Location: Gamle Klubbhus
Date: 2017-02-21 KL 18:30

 

  1. Åpning ved leder Sølve Raaen
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsberetning og Årsrapport for lagene
  5. Regnskap 2016
  6. Budsjett 2017
  7. Kvalitetsklubb Nivå 1 – skal Vikersund gå inn på dette?
  8. Behandling av innkomne saker
  9. Valg

Det blir lagt ut lenker til underlag for de forskjellige sakene til årsmøte så snart disse er ferdige.

Innkomne saker må meldes fotballstyret innen Mandag 13.2 -2016.

Protokoll fra årsmøte

 

Mvh

Styret i Vikersund Fotball