Trener og lagleder møte Høsten 2016

Postet 10/16/16 i Nyheter fotballgruppa, Ingen kommentarer
Trener og lagledermøte torsdag 27.oktober kl.18.00 for 5er og 7er lag og kl.1900 for 9er og 11er lag på det gamle klubbhuset.
Alle trenere og lagledere innkalles, også de som skal slutte.
Viktig at ALLE lag er representert!
Saksliste:
• Info om innlevering av alt utstyr inkludert drakter, samt høstdugnad.
• Tilbakemelding fra sesongen, positive/negative erfaringer. (5 min på hvert lag).
• Oversikt spillere/trenere/lagledere 2017.
• Påmelding av lag 2017.
• Kurs behov.
• Samarbeide med Modum og Geithus 2017.
• Eventuelt.
Før vi starter møte med 9’er og 11’er får be besøk av Modum Fotball Klubb.
19:00 MFK informerer om opprettelse av G15 lag.
For Sportslig utvalg
Trond S. Winther.