Trener og lagleder møte torsdag 25.februar kl.1900 på Gamle Klubbhus

Postet 02/07/16 i Nyheter fotballgruppa, Ingen kommentarer

Alle trenere og lagledere innkalles.
Viktig at ALLE lag er representer.

Agenda.

  1. Info om Sportsplan og treningsplan.
  2. Info hjemmeside.
  3. Påmeldte lag, trenere og lagledere.
  4. Lagledermappe.
  5. Treningstider 1.mars-30.april.
  6. Rutiner nøkler-utstyr etc.
  7. Krav til deg som lagleder og trener (Politiattester, Fair Play kontr.)
  8. Info om hospitering i egen klubb og eksternt.
  9. FIKS-elektronisk kamprapport-dommerkort.
  10. Eventuelt.

SU ønsker alle velkommen.

For SU Trond Winther.