Årsmøte for 2015, Torsdag 18.2 kl 18:00 på Gamle klubbhus

Postet 02/07/16 i Nyheter fotballgruppa, Ukategorisert, Ingen kommentarer

  1. Åpning ved leder Sølve Raaen
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2015
  6. Budsjett 2016
  7. Aktivitetskontingent for de forskjellige lagene
  8. Solidaritetskontingent for Senior og Junior.
  9. Behandling av innkomne saker
  10. Valg

Følg linkene for å se underlag for de forskjellige sakene til årsmøte. Disse ble oppdatert 16.2

Innkomne saker må meldes fotballstyret innen Mandag 15.2 -2016. Ingen saker er meldt til Årsmøte.

Protokoll fra Årsmøte

 

Mvh

Stryret i Vikersund Fotball