Årsmøte i VIF Fotball for 2014

Postet 01/31/15 i Nyheter fotballgruppa, Ingen kommentarer

Onsdag 18. februar 2015 kl. 18:00 på VIF’s gamle klubbhus
1. Åpning ved leder Sølve Raaen
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2014
6. Budsjett 2015
7. Aktivitetskontingent
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg

Årsmøtet avholdes i henhold til Vikersund Idrettsforenings vedtekter. Stemmeberettiget er medlemmer av Vikersund Idrettsforening som har fylt, eller fyller, 16 år i år, og som har betalt kontingent  inneværende år.

Saker til årsmøte meldes styret innen fredag 13.2-2015. Mail: solver@hotmail.no, Telf: 95 88 53 72