NFFs breddereglement for bruk av overårige spillere

Postet 06/17/14 i Lagene, Oppgaver, Ingen kommentarer

Hei,

vi har mottatt en del henvendelser rundt bruk av overårige spillere. Vi har fått følgende svar fra Bukserud Fotballkrets ved Gro Larsen:

§ 2-3.Unntak fra kravene til alder

(1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i øvrige spillformer. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Begrensningen i annen setning gjelder ikke i klassen junior kvinner.

(2) I utsatte kvalifikasjons- eller sluttspillkamper om mesterskap i de aldersbestemte klasser, kan de spillere delta som var representasjonsberettiget da den siste kamp i vedkommende divisjon ble spilt, selv om aldersgrensen i mellomtiden er overskredet.

(3) Unntakene i (1) kan utvides i turneringer. Det må i så fall fastsettes tydelig i turneringsreglementet hvilke bestemmelser som gjelder i turneringen.

§ 2-4.Dispensasjon fra kravene til alder

(1) I alle aldersklasser opp til og med junior kan klubben av sosialmedisinske årsaker søke kretsen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller. Søknaden skal medundertegnes av spillerens foresatte og attest fra behandlende lege skal vedlegges. Likeledes kan kretsen på grunnlag av søknad gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på sportslig tilbud.

Vennligst følg disse rettningslinjene og ved spørsmål kan du kontakte trenerkordinator Lasse Tangen eller Lars Sørfang