Årsmøte i VIF Fotball onsdag 2. april

Postet 03/05/14 i Nyheter fotballgruppa, Ingen kommentarer

Det innkalles til årsmøte i VIF fotball onsdag 2. april kl 18:30 på Gamle klubbhus.

Saksliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne årsmøteprotokoll
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap 2013
  6. Budsjett 2014
  7. Aktivitetskontigent
  8. Behandling av innkomne saker
  9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte meldes på epost til: torgun.starkebye@gmail.com innen 26.03.14.

Vel møtt!

Styret