Jobbe som frivillig under skiflyvning 25-27. januar 2013?

Postet 12/07/12 i Skiflyvning, Ingen kommentarer

Som frivillig, kan du velge hvilke lag/forening du ønsker å støtte gjennom din dugnadsinnsats.

Du bestemmer hvor dugnadspengene skal gå.

Vi håper du som er aktiv spiller eller som har barn i fotballgruppa, vil støtte VIF Fotballgruppa.

Dugnadspenger fra skiflyvningsrenn er en av fotballgruppa´s viktigste inntekskilder, og betyr mye for det tilbudet vi kan gi til våre barn og unge.

Dessverre er det en teknisk begrensning i frivillighetsportalen, en person (frivillig) kan bare støtte en forening/gruppe pr. renn.
Hvis du har barn i flere VIF grupper, så kan kanskje mor støtte en gruppe og far den andre. På den måten vil dugnadspenger tilkomme de gruppene hvor dere har aktive barn.

 

1. Er du allerede frivillig?
Så bra! Da oppfordrer vi deg til å logge på ”Min Side” og sjekke at du har knyttet din dugnadsinnsats opp mot den gruppen du ønsker å støtte.

Brukernavn er e-post adressen din.
Gå til fanen «Din Profil», her ser og evt. endrer du tilknytning.

Du beholder den arbeidsoppgaven du har sagt ja til tidligere, selv om du endrer din tilhørighet. Tilknytning er ditt valg og påvirker ikke gjennomføringen av dugnaden.

 

2. Har ikke jobbet tidligere, men ønsker nå å være med som frivillig.
Flott! Du kan lese mer om det å være frivillig og registrere deg på Frivillighetsportalen, frist er 5. januar.

I registrerings vinduet må du huske å velge «VIF Fotballgruppa» som din klubb-og lagstilhørighet.
Det gjør du ved å velge «Annen» og deretter velge «Vikersund Idrettsforening Fotballgruppa» fra nedtrekkmenyen (se bildet under).

Hvis du har problemer med å logge på Minside eller Frivillighetsportalen, eller du har noen spørsmål, så kan du kontakte Torgun, mobil 90 27 97 78, for hjelp.

Tusen takk for at du støtter oss! 🙂

VIF Fotballgruppa