Vellykket årsmøte i fotballgruppa

Postet 03/17/12 i Nyheter fotballgruppa, Ingen kommentarer

Tirsdag 13. mars var det årsmøte i Vikersund IF fotballgruppa.

Årsmøtet gikk etter planen, og de fremmøtte fikk høre leder presentere styrets beretning, regnskapet for 2011 og budsjett for 2012.

Fotballgruppa gikk med et lite overskudd og har god kontroll på økonomien og et balansert nivå på drifta.

Drift av kunstgressbanen er krevende økonomisk og arbeidsmessig. I tillegg forsøker fotballgruppa etter beste evne å oppgradere anlegget, i den grad vi har økonomi til det. Oppgradering av 7er banen var hovedprosjekt i 2011 og vil etter planen bli ferdigstilt våren 2012.

Aktiviteten i gruppa er stor, 22 lag representerte Vikersund IF i 2011 sesongen.

Det jobbes godt i gruppa, og vi har blitt tildelt priser fra NFF og BFK for vårt arbeid i 2011. Dette er meget hyggelig og inspirerer til fortsatt frivillig arbeid for barn og unge i Vikersund.

Ut av styret går Jan Henning Kleiv, Inger Brandtenborg, Stine Fuhre Orsteen og Kristian Sørlie Lunde.

Ut av valgkomiteen går Bjørn Sandbæk.

 

Styret for neste perioden ser slik ut:

Torgun Stærkebye, leder

Hans Kristian Glesne, økonomiansvarlig

Børre Østenengen

Nina Hervig

Trond Winther, ny

Erik Solheim, ny

Magne Ellingsen, ny

Eva Baustad, ny

Stine Roness, ungdomsrepresentant, ny

Ivar Heimstad, ungdomsrepresentant, ny

Det nye styret konstituerer seg på 1. styremøte 22. mars.