Dokumenter

Lov for Vikersund Idrettsforening.
Sist endret 31.12.2019 og godkjent på VIFs årsmøte 11. juni 2020.
VIF Loven

Statutter-Fond for aktive idrettsutøvere i Vikersund IF.
VIF Fond