Arbeidsutvalget 2021 / 2022

Leder Einar Sandberg leder@vikersundif.no 414 11 818
Nestleder Herman Olslund nestleder@vikersundif.no
Sekretær Øyvind Kjølstad sekretaer@vikersundif.no
Kasserer Anna Marie Flattum kasserer@vikersundif.no 922 94 582
Medlem Solveig Klevstad
Vara Lisabeth Viljugrein

Ansvarlig for politi attest for trenere og lagledere er Einar Sandberg.