Arbeidsutvalget 2023 / 2024

Leder Einar Sandberg leder@vikersundif.no 414 11 818
Nestleder Herman Olslund nestleder@vikersundif.no
Sekretær John Arne Wendelborg sekretaer@vikersundif.no
Kasserer Anna Marie Flattum kasserer@vikersundif.no 922 94 582
Medlem Nina Hæhre
Vara Benny Olsen

Ansvarlig for politi attest for trenere og lagledere er Einar Sandberg.