Arbeidsutvalget 2017

Leder

Nestleder    Einar Sandberg               einar.sandberg@yahoo.no        41411818

Sekretær

Kasserer     Anna Marie Flattum         marflatt@online.no                   92294582

Medlem      Lasse Tangen                  lassetangen@hotmail.com

Vara            Harry Enersen

 

 

Ansvarlig for politi attest for trenere og lagledere er Einar Sandberg